B C D E I K L N S T

Elektromotor

Elektromotor je zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii, což umožňuje pohyb určitých mechanismů, strojů nebo zařízení. Princip fungování elektromotoru je založen na interakci mezi elektromagnetickými poli a elektrickými proudy.

Většina elektromotorů se skládá ze dvou základních částí: statoru a rotoru.

  • Stator je pevná část motoru, která obsahuje cívky, které generují elektromagnetická pole, a magnetické jádro, které posiluje tyto pole. Elektrický proud je přiveden do cívek statoru, což vytváří magnetické pole.

  • Rotor je část motoru, která se otáčí. Je tvořen elektromagnetem nebo více elektromagnety, které jsou umístěny uvnitř statoru. Magnetické pole vytvořené cívkami statoru působí na magnetické pole rotoru a tlačí ho do pohybu.

Existuje mnoho různých typů elektromotorů, z nichž každý má specifické vlastnosti a aplikace. Například stejnosměrné motory (DC motory) a střídavé motory (AC motory) jsou dva základní typy elektromotorů, které se liší v tom, jaký typ elektrického proudu používají a jak jsou řízeny. Elektromotory se používají ve široké škále aplikací, od průmyslových strojů a zařízení po domácí spotřebiče a dopravní prostředky.

O stahování markýzy v pergole se stará právě integrovaný elektromotor, který lze i dálkově ovládat.