B C D E I K L N S T

Středový nosný sloup

Středový nosný sloup je konstrukční prvek používaný ve stavbách, který slouží k podpoře nosných prvků, jako jsou trámy, nosníky nebo střešní prvky, uprostřed jejich délky. Tento sloup je umístěn ve středu rozpětí nosného prvku a má za úkol přenášet váhu a zatížení, které na něj působí, na základy nebo jiné podpěrné prvky.

Pergoly dodáváme až do rozměrů 8 m x 4 m (platí pro 1. sněhovou zónu). Při šířce větší než 6 m musí být do pergoly instalován právě středový nosný sloup.

Středové nosné sloupy jsou obvykle umístěny v situacích, kdy rozpětí nosných prvků je velké a je třeba zajistit jejich stabilitu a pevnost.

V případě stavebních projektů je důležité, aby středové nosné sloupy byly navrženy a umístěny správně, aby poskytovaly dostatečnou podporu nosným prvkům a zajistily stabilitu a bezpečnost konstrukce jako celku.